Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Rozumiem, że Administratorem moich danych jest Reset Sun Energy Sp z.o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Fryderyka Chopina 21e, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Dane zbierane są dla potrzeb przygotowania oferty handlowej. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Reset Sun Energy Sp z.o.o. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przedstawienia oferty albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne.

Masz pytania odnośnie swoich danych osobowych? Napisz do nas, e-mail: biuro@resetsunenergy.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO